مریم شیخی
مریم شیخی هستم و خودم را اینگونه میشناسم؛
نیروی محرکه من ، شور و اشتیاق به کاری است که انجام می دهم. عشق به مردم و به زندگی و همچنین خلاقیت در پیشرفت و کنجکاوی در مورد خلاقیت، به من این امکان را داده تا فرایند های خلاقانه را یاد بگیرم و بهتر بفهمم چه تغییری در فرد اتفاق می‌افتد.
من منحصر به فرد هستم و تک‌تک آدم‌ها را نیز منحصر به فرد می بینم. همان طور که هر فرد اثر انگشت منحصر به فرد دارد واقعاً خودش نیز منحصر به فرد است ، بنابراین عاشق این خلاقیت که ساخته خدای خالق است شده‌ام و کار کردن با افراد را دوست دارم .هدفم مربی گری کردن افراد در فرایند های خلاقانه آنهاست .نقش مربی را به عنوان ترکیبی از کاری که در آن هستم و تحصیلات و تجربیات و علاقه مندی ام به توسعه شخصی، احساس می کنم و در نقش خود ثابت قدم هستم. آنچه در مربیگری برایم شگفت انگیز است آن است که پتانسیل های بزرگی که در اشخاص وجود دارد را کشف کنم و چه نتایج شگفت انگیزی می تواند با این فرآیند به دست آورد.

برای دریافت رایگان تنها ترجمه کتابچه رایگان مربیگری فعال ایمیل خود را وارد کنید.